Logisch volgens Martijn van FlowNova; No.5 Lonkend perspectief


Manager Lingo

Lang niet elke directie werkt actief aan lange termijn plannen of aan strategievorming. Voor sommigen zit dit onbewust in het DNA, anderen maken er simpelweg geen tijd voor of vinden het niet nodig. Wanneer er wel actief aan gewerkt wordt gebeurt dit vaak met behulp van derden. Dagen, weken en soms maandenlang wordt er vergaderd en geschaafd aan de ideeën. Talloze presentaties worden gedeeld, woorden worden zorgvuldig gekozen en telkens wordt de boodschap weer een beetje aangescherpt. Herkenbaar?

Door de bril van de medewerker

IMG_0158

De maandenlang zorgvuldig ontwikkelde strategie wordt toegelicht in een bijeenkomst van een halfuurtje. De strategie wordt toegelicht aan de hand van een paar briljante slides en in het gunstigste geval een mooi filmpje. Om het belang te onderstrepen is ook de directie of een deel er van aanwezig. Dat moet goed komen! Er wordt snel en kundig een koppeling gemaakt naar de verwachtingen die de directie van de medewerkers heeft. Voor de meeste medewerkers en het middenmanagement is het de ver-van-mijn-bed-show. Voor hen telt de dag van vandaag en morgen. Zij worden aangesproken op het dagelijkse resultaat en zetten zich daar voor in. De ingewikkelde en vaak Engelse terminologie zegt hen niets. Woorden als business development, agility, customer centric en time to market zetten hen niet in beweging. Soms genereert het zelfs een averechts effect. “oh, het moet allemaal weer anders” of zelfs “hebben ze daar nou al die tijd over gedaan”. Managers en leidinggevenden ervaren deze houding als opstandig of onverschillig. Dat is niet terecht. Draai het eens om: iemand die zich druk maakt en weerstand toont laat daarmee immers ook hoge mate van betrokkenheid zien. De vraag dient zich aan hoe je de medewerkers dan wel mee kunt nemen en onderdeel kunt maken van de te volgen koers.

 Oplossingen

Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig. De oplossing zit niet alleen in IMG_1102de vorm van de presentatie of de vereenvoudiging van gebruikte terminologie. Het vraagt om een afgewogen en goed afgestemde aanpak. Het vraagt om diep inzicht in de drijfveren van de doelgroep. Daarin verschillen de managers en hun medewerkers zeker van elkaar. Wat ze echter gemeen hebben is de behoefte aan perspectief. Een doel. Weten waar je heen gaat.

Zodra mensen zich serieus genomen voelen in hun behoeften zullen ze met andere ogen kijken en met andere oren luisteren. Behalve uitleggen wat hij graag wil moet de manager voorbeeldgedrag laten zien. “Af dalen” en “tussen de mensen staan” maakt hem kwetsbaarder maar ook makkelijker om te volgen. Als de manager laat zien dat hij bereid is uit zijn comfort zone te stappen en risico te nemen, dan zullen medewerkers dat ook doen. Zij zullen de dialoog aangaan over het plan en de in te zetten koers. Wanneer ze voldoende ruimte krijgen zullen ze actief bijdragen en eigenaar van de strategie worden. Zonder alle ingewikkelde en soms Engelse woorden, met een gezonde dosis energie. Medewerkers en teamleiders worden eigenaar op onderdelen die vanuit de dag van vandaag en morgen relevant zijn voor de strategie.

 Hieruit blijkt ook impliciet dat het niet gaat om die ene presentatie of precies de juiste mix van woorden. Het is een diepte investering in het menselijk kapitaal. Human resources; de naam zegt het al, heeft daarin een belangrijke rol. De drie belangrijkste elementen:

IMG_0990

 1.Ontwikkel beleid en structuur waarin talent van je medewerkers onderkend en benut wordt, op alle niveaus. Die magazijnmedewerker blijkt een geweldig tekenaar in zijn vrije tijd, geef hem een rol in het project. Die uitzendkracht die zijn eigen bedrijf heeft gehad, challenge zijn ondernemerschap.

2. Praat en luister. Zorg voor een sfeer waarin mensen durven te zeggen wat ze denken en vinden. Geef ze ruimte om hun ideeën te ventileren. Wees in alle gevallen duidelijk, draai niet om slechte ideeën heen. Je hoeft niet overal in mee te gaan, “nee” is ook een duidelijk antwoord. Bovendien; alleen als je goed luistert ontdek je de ware talenten die je in huis hebt.

3.Vul niet alles voor je medewerkers in. Bepaal de richting en de eindbestemming, maar geef ook iedereen zijn eigen rol. Thuis sluiten ze soms ingewikkelde hypotheken en nemen ze weloverwogen risicovolle besluiten, het enige dat er nodig is om dit goed te doen is een duidelijk kader waarbinnen mensen kunnen bewegen.

 

 

Creëer een lonkend perspectief!