No. 3. …..Maak het moeilijk!


supercube

Ooit sprak Walt Disney de woorden “if you can dream it, you can do it!”. De grootste uitvindingen zijn tot stand gekomen door groot te dromen. Stel het onmogelijke voor, deel je dromen en think BIG. Groot dromen en groot denken vraagt een andere aanpak, een nieuwe kijk.

Al jaren wordt er rijk gestrooid met de management wijsheid “Keep It Short Simple”. Ik ben het daar fundamenteel mee oneens. Natuurlijk; elk mens heeft behoefte aan duidelijkheid en richting. Het effect van KISS is echter vaak ook dat managers hun medewerkers bewust dom houden. Keep it simple stupid! Door alles plat te slaan en simpel te maken onderschat je de kennis, kunde en kracht die medewerkers hebben. Als je het denkvermogen niet aanspreekt is de kans groot dat je mensen ook niet aan het denken zet. Medewerkers raken letterlijk lamgeslagen en wachten als drones op hun executie-orders.

Duidelijkheid betekent niet dat alles in voorgekauwde hapklare brokken gevoerd moet worden. In een tijd waarin de technologie sneller verandert dan het weer is het maken van een instruction manual of handboek niet toereikend. “Mijn medewerkers lezen zo slecht” klagen de KISS managers. Als je wil dat mensen betrokken en pro actief zijn en initiatief tonen dan moeten ze eerst uit de slaapstand waar KISS ze in gesust heeft. Schud ze wakker, zet de hersens aan het werk met complexe vraagstukken, leg de lat hoog, voer de druk op, maak het moeilijk! Niet als doel op zich, wel om het maximale rendement uit de denkkracht van je mensen te halen. Diezelfde medewerkers zijn immers ook uitstekend in staat om ingewikkelde hypotheekproducten aan te schaffen, spelen moeilijke instrumenten en zijn de thuiswinnaars van twee-voor-twaalf. Think about it! Uitzonderlijke ideeën worden geboren in uitzonderlijke situaties.

Hoe doe je dat? Geef mensen verantwoordelijkheid boven de ogenschijnlijke grens van hun kunnen. Maak je medewerker onderdeel van de oplossing door ze ruimte te geven en zelf oplossingen te bedenken, fouten te maken en succes te maken. Maak elk succesje dat ze boeken groot en neem zelf verantwoordelijkheid voor fouten of tekorten.

confined  Verbetervoorstellen initiëren? Formeer een dwarsdoorsnede van medewerkers en middenkader. Ook hier geldt; maak het  moeilijk.Kies nu eens de medewerker die altijd zijn mening klaar heeft, die altijd in de weerstand schiet, de medewerker die de  oplossing altijd buiten zichzelf ziet. Plan een dagdeel, zoek een creatieve omgeving en deel je grootste dromen, schets een  welhaast onmogelijk perspectief. Challenge de groep om ondanks alles toch routes uit te stippelen en oplossingen te bedenken.  Maak dit daarna concreet, maak je medewerkers onderdeel van de oplossing door hen mandaat te geven. En de rol van de  manager? Stel alleen maar vragen; hoe doe je dat? Wat heb je daar voor nodig? Hoe zou je dat aanpakken? Wanneer wil je  starten? Maak daarna pas het speelveld kleiner.