No. 27; Intuitie

Waar de één ogenschijnlijk met gemak de ene na de andere knoop doorhakt, heeft de ander buitengewoon veel tijd nodig om te een besluit te komen. Karakter, persoonlijke ervaringen en risico spelen een rol, maar ook het vermogen om je intuïtie te vertrouwen is van zeer groot belang

Mensen die zich onafhankelijk voelen blijken makkelijker te besluiten. En logisch ook, zij zijn zich bewust dat ze hun acties en hun respons altijd zelf kiezen. Vanuit het bewustzijn dat ze altijd een keuze hebben, zijn ze ook meer bereid de gevolgen er van te accepteren. (red. Steven Covey, 7 eigenschappen van effectief leiderschap). De onafhankelijkheid die zij ervaren geeft ze de ruimte om zelfstandig besluiten te nemen en alleen input te vragen als het om de inhoud gaat, niet om zich in te dekken tegen mogelijk negatieve uitkomsten van hun besluiten. Daarmee winnen ze al direct aan snelheid en daadkracht.

Behalve onafhankelijkheid is ook het persoonlijk risicoprofiel van grote invloed op besluitvaardigheid. Hierbij gaat het nog niet eens zo zeer om de belangen die op het spel staan, maar in eerste instantie veel meer om de mate waarin je bereid bent risico te nemen. Iemand die een risico mijdend profiel heeft zal zelfs de kleinste beslissingen telkens opnieuw afwegen en relatief vaak besluiten om niet in actie te komen. Andersom zullen mensen die met gemak elk risico aandurven enorme, soms onverantwoorde, stappen zetten in korte tijd. Jouw risicoprofiel hangt in grote mate samen met je opvoeding en persoonlijke ervaringen. Hoe zou je jouw profiel willen kenmerken?

Ik vind intuïtie een van de meest boeiende onderliggers van besluitvaardigheid. Ik las het boek van Malcolm Gladwell (Intuition) en kwam tot de conclusie dat intuïtie niet aan te leren is. Er naar leren luisteren is zeker wel een vaardigheid die je je eigen kunt maken. Of zoals Galdwell het noemt “ de kracht van denken zonder erbij na te denken”  Maar wat is intuïtie dan? Voor de beta’s onder ons staat het op hetzelfde niveau als een fabeltje. Niettemin is er veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, onderzoek dat aantoont dat we heel vaak acteren op intuitie. Denk maar aan een interview waarbij je binnen de eerste 20 seconden eigenlijk al weet of je die persoon aan zal nemen of niet. We hebben onszelf aangeleerd dat het anders moet. Bestudeer het CV, ga in dialoog, vraag door etc. Onderzoek laat zien dat de mensen aan wie na de eerste 20 seconden werd getwijfeld het zelden halen, zij die toch geselecteerd worden zijn binnen een jaar vertrokken.

Gladwell beschrijft een situatie rondom een schilderij. De potentiële koper twijfelt aan de echtheid, laat het aan grondig expertise onderzoek onderwerpen. De uitkomst; het is echt. Na jaren van verder onderzoek komt uiteindelijk aan het licht dat het toch een reproductie is. Waar de twijfel precies op gebaseerd was wordt eigenlijk nooit duidelijk. Het is een optelsom van soms honderden of duizenden details die door het menselijk brein onbewust aan elkaar verbonden worden en het gevoel van twijfel brengen.

Andere briljante voorbeelden schuilen in de soms minuscule gezichtsuitdrukkingen die we grotendeels onbewust waarnemen. Amerikaans psycholoog en hoogleraar Ekman inventariseerde 43 gezichtsspieren die tezamen zo’n 3500 relevante gezichtsuitdrukkingen opleveren. Aan de hand van het Facial Action Coding System worden 7 basisemoties toegekend aan deze uitdrukkingen. Woede, afgunst, afkeer, angst, verdriet, verrassing, oprechte glimlach en sociale (nep) glimlach. Hoewel we ons niet altijd bewust zijn van wat we waarnemen, zien we het wel, en handelen we er ook vaak naar. Als je je bewust wordt van wat je waarneemt, kunt je dus ook sneller tot conclusies en besluiten komen.  Vind je dit boeiend? Kijk naar de Amerikaanse televisie serie “lie to me”, you will love it!

De mensen die ogenschijnlijk zo makkelijk besluiten nemen hebben (on)bewust geleerd te vertrouwen en hun intuïtieve waarnemingen. Wat gebeurt er als jij leert te vertrouwen op je intuïtie ?

Martijn Mevissen

FlowNova.nl

06-22044608