No. 23: Hire for attitude

Mismatch

Business challenge isolated on white

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat 46% van ‘new hires’ al in de eerste anderhalf jaar ongeschikt blijkt. De echte schok; bijna 90% van hen faalt vanwege mismatch in attitude.

Niet zelden worden vacatureteksten gevuld met bedrijfs proza;  Zorgvuldig gekozen woorden die vaak reflecteren wat de inhoud van de functie is en wat kandidaat allemaal moet kunnen om de functie te vervullen. Wanneer een kandidaat zich meldt zal die zich vaak met een zelfde soort proza proberen te vlijen in een voorkeurspositie door te vertellen wat hij of zij allemaal heeft gedaan of kan, over welke skills hij of zij beschikt.

Great

23-level5-leadershipIn het boek ‘ good to great’ onderzoekt Jim Collins waarom sommige bedrijven substantieel succesvoller zijn dan hun branchegenoten. Jim en zijn team komen tot 7 succesfactoren. De eerste succesfactor waar toe zij komen is dat het type leiderschap van doorslaggevend belang is. Bedrijven die worden geleid door wat zij noemen ‘niveau 5 leiders’ zijn in termen van beurswaarde en groei nadrukkelijk succesvoller. Wat maakt de niveau 5 leider dan zo succesvol? Ze beschikken over persoonlijke kracht, ze zijn authentiek en nederig, kennen hun eigen beperkingen en persoonlijk gewin is ondergeschikt aan bedrijfsbelang. De tweede succesfactor is ‘eerst wie, dan wat..’  De meest succesvolle leiders onderscheiden zich door eerst een groep mensen om zich heen te verzamelen die in potentie ook niveau 5 leiders zijn, pas daarna bepaald het leadershipteam wat te doen. Jim toont aan dat met de juiste mensen op de juiste plekken veel management problemen niet eens ontstaan of anders sneller worden opgelost. Niet door inhoudelijke kennis van de managers, maar door gedrag dat eraan ten grondslag  ligt. Dit laatste raakt de kern van mijn betoog; houding gaat boven kennis.

Attitude

Met een gezonde dosis toe23-good-is-the-enemywijding en de hulp van de juiste mensen om je heen is het goed mogelijk om je vrijwel alle inhoud op redelijk korte termijn eigen te maken. De houding of attitude is een ander verhaal. Attitude is geïntegreerd gedrag dat bepaald hoe iemand reageert of acteert, anders dan bij gewoontes zit er in de attitude ook een streefeffect.  De attitude die je hebt is een product van jaren of soms decennia van leren, van opvoeding en van ervaringen. Niet de inhoudelijke kennis, maar jouw attitude definieert wie je bent. Dan zijn opleiding, geslacht, leeftijd of achtergrond dus van ondergeschikt belang.

Aan alle hiring managers die speuren naar nieuw talent daarom het advies; hire for attitude, train for skills!  

(leestip : ‘ hiring for attitude’ by Mark Murphy)