No. 22: Hard numbers , soft skills

Big Data

22-the-matrix-dataBig data, bigger data, biggest data! Met de huidige technologie kunnen onwaarschijnlijke  hoeveelheden data worden opgeslagen en bewerkt. Voor normale stervelingen is de hoeveelheid data waarover een bedrijf kan beschikken niet te bevatten. Er zijn honderden zo niet duizenden bedrijven met een batterij wizzkids op de loonlijst die op hun beurt de data-spaghetti weten te ontrafelen en te vertalen naar actuele en zinvolle informatie. Veelal ondersteund met aan magie grenzende Excel kennis om analyses te maken en dit te presenteren in glasheldere charts en presentaties. Chapeau!

Vluchtgedrag

Maar dan begint het gedonder. De rapportage die je krijgt voorgeschoteld ziet er geweldig uit en geeft je onmiddellijk een beeld van jouw actuele performance, toch? Of ziet niet iedereen hetzelfde? Hoe hard zijn deze getallen? 22-easy-wayZijn ze voor meerdere uitleg vatbaar? In praktijk zie ik maar al te vaak dat dit leidt tot discussie over de vorm en de berekeningen die eraan ten grondslag liggen.  Voor je het weet verlaat je elke resultaatbespreking met een opdracht om verder te standaardiseren, procedures aan te scherpen en algoritmes te verbeteren. Laten we eerlijk zijn, het is toch veel makkelijker om dieper in de algoritmes te duiken dan om elkaar aan te kijken en de confrontatie te zoeken?

Prima, als je toe wil geven aan regelzucht, bureaucratie en vluchtgedrag!

Maslow

Niet prima als je op eigentijdse manier een beroep wil doen op verantwoordelijkheid en professionaliteit van je team. Zorg voor gemeenschappelijke waarden en werk vanuit visie en vertrouwen. Leg de nadruk op faciliteren, coördineren, coachen en inspireren. Maak gebruik van de groeiende behoefte aan ontplooiing en zelfregulering. Bepaal de spelregels, trek de lijnen en geef je team de ruimte om binnen het speelveld te ontwikkelen en te presteren.

Achter de komma

Hebben we de harde getallen dan niet nodig? Zeker wel! Ze geven richting aan het proces, ze bepalen het resultaat en door erop te blijven sturen dragen ze bij aan het waarmaken van de belofte die we onze klanten doen. Maar welk belang dient het dan om tot 3 cijfers achter de komma nauwkeurig te willen meten? Hoeveel zijn die drie cijfers achter de komma je waard, als je weet hoeveel data er bewerkt  is om tot dat getal te komen?22-atl

Van de manager vraagt het aansprekend leiderschap. Daarbij is de dialoog belangrijker dan de exacte wetenschap, met vertrouwen als basis. Laat de harde cijfers richting geven terwijl je de talenten van je team ten volle benut.

Conclusie

You need soft skills to deal with hard numbers!

Martijn Mevissen

FlowNova.nl

06-22044608