No. 18: Het ontginnen van talent

Kennis aanboren

knowledgeDe rol van de manager wordt nog vaak gewogen op de inhoudelijke kennis , niet zelden wordt diepgaande specialistische kennis verwacht. Naarmate een organisatie groeit of groter wordt neemt het belang van inhoudelijke kennis van de manager af. De manier waarop hij/zij het proces bestuurt wordt belangrijker. De kennis die in het team verzameld is, wordt belangrijker. Maar hoe boor je deze bron van kennis aan?

Aansprekend leiderschap

Een aansprekende leider doet eigenlijk maar drie dingen. Hij/zij

  1. Geeft richting; begin met het einddoel voor ogen
  2. Gaat dialoog met medewerkers aan; luister en begrijp voor je begrepen wil worden
  3. Benut talenten in zijn team; iedereen heeft talenten, zorg dat je ze kent

De structuur en inrichting van je organisatie kunnen een sleutelrol spelen bij het ontginnen van kennis en het benutten van talent. De verbinding tussen taken, verantwoordelijkheden, kennis, competentie, communicatie en samenwerking over disciplines heen hangt nauw samen met de betrokkenheid van medewerkers bij hun werk en het resultaat dat ze boeken. Stem de rollen binnen een discipline op elkaar af , en zorg ook buiten de discipline voor goede aansluiting, zo verzeker je jezelf er van dat het gesprek op het juiste niveau plaats vindt en er niet al bij voorbaat in onbalans is.

Xerox

move onEen mooi voorbeeld is te vinden bij Xerox spare parts. Xerox houdt meer dan 40.000 duizend onderdelen op voorraad. De fase in de levenscyclus waarin een artikel zich bevindt is bepalend voor de inrichting van de planners organisatie. Het opbouwen van voorraad voor een nieuw artikel vraagt andere kennis en ander gedrag van de planner dan het afbouwen en uitfaseren van een artikel. Een artikel wordt daarom op basis van een set criteria geclassificeerd naar levenscyclus. Komt het artikel in een andere cyclus die ook andere kennis en gedrag vraagt, dan krijgt het een nieuwe planner. Op deze manier wordt perfect gebruik gemaakt van de kennis en kunde die een planner nodig heeft, competenties die op dat moment bij het artikel en de klantvraag passen.

Er wordt zodoende nadrukkelijk gestuurd op structuur en resultaat terwijl talent van medewerkers aangesproken wordt. Een sterk staaltje talent benutten.

director chairRegie voeren

Een goede leider is als een regisseur. Door de juiste contouren, sturing en aanwijzingen laat hij zijn acteurs laat schitteren. Hij gunt hen het spotlicht en moedigt ze aan het beste uit zichzelf te halen.

Martijn Mevissen

FlowNova.nl

06-22044608