No. 16: Binden en boeien

Relatiemanagement kan bijdragen aan meer bewuste medewerkers. Doe je het goed, dan levert het mogelijk een duurzaam concurrentievoordeel op en wordt je gezien als volwaardige samenwerkingspartner. Bovendien kan het een goed gekozen acquisitiestrategie zijn. Kortom, verschillende redenen om het thema hoog op de agenda te zetten.

De wijze waarop je met elkaar omgaat, waarop je luistert, de ander zijn succes gunt. De manier waarop je geeft en soms neemt, de mate waarin je in een behoefte voorziet of juist niet… Soms concrete en meetbare acties, maar ook vaak meer gebaseerd op intuïtie en buikgevoel.

Vijf eenvoudige tips om je relatie te binden en blijvend te boeien:

Zorg voor dialoog

Een relatie onderhouden is geen eenrichtingsverkeer. Zorg dus voor voldoende interactie. Werk je met mensen die van nature minder sterk zijn in dialoog aan gaan? Creëer dan een sfeer, omgeving of werkwijze die dit aanmoedigt. Zet alle hulpmiddelen in die je nodig acht, maar onthoudt, het gaat om de interactie tussen mensen!

Gebruik elkaars tijd goed

Je hoeft niet elk uur, elke minuut maximaal te benutten. Maar wees je er van bewust dat jij een van de dingen in iemands agenda bent. Zorg dat je van tevoren weet waarvoor je elkaar ontmoet of spreekt, wat je van elkaar verwacht en wat je wil bereiken. Besteed tijd aan “chit chat” maar kom ook snel tot de kern als de situatie daarom vraagt. Verspil geen tijd als je aanvoelt dat iemand druk is. Maar ook: schenk iemand aandacht als en luister goed wanneer je merkt dat je niet op het zelfde spoor zit.

Laat irritaties niet onbenoemd

Te vaak blijven irritaties of negatieve gevoelens onbenoemd. De redenen ervoor zijn uiteenlopend. Het is slim om letterlijk te benoemen dat je de inhoud even wil laten voor wat het is en dat je graag de manier van samenwerken wil bespreken. Het helpt om niet direct een confronterende stijl te kiezen. Doe dit door vanuit je eigen observatie en gevoel te benoemen wat je vindt. Stel vragen om te controleren of je gevoel klopt.  En wat er ook gebeurt, zorg dat je afsluit met een minimaal een glimlach op ieders gezicht!

Doe wat je beloofd

Een open deur, maar misschien wel de belangrijkste. Mensen houden niet van verrassingen, zeker niet als iets tegenvalt. Maak je belofte waar, doe wat je beloofd hebt! Mocht het onverhoopt niet lopen zoals je voorzien had, wees eerlijk, maak het bespreekbaar en betrek de ander bij de oplossing.

Focus op resultaat

Binnen vrijwel elk project is er een disbalans tussen de betrokkenen qua tijd, prioriteit en urgentie. Jouw relatie zit niet te wachten op jouw project, jouw relatie zit te wachten op het resultaat dat het project oplevert. Focus daarom op gezamenlijk resultaat, niet op het project. Sla tussentijds piketpaaltjes, zorg voor tussentijdse overeenstemming, voorkom verrassingen.Hou je relatie aangesloten op relevante informatie, betrek hem waar nodig maar verlies nooit het beoogde resultaat uit het oog.