No. 15; In balans, of toch niet?

Stelling

Succesvolle strategie wordt gedragen door de juiste balans tussen mensen, processen en systemen! De meeste managers kunnen dat omarmen, het principe is eenvoudig. Maar pas op, praat niet te makkelijk mee en knik niet zomaar ja op een ogenschijnlijk eenvoudige stelling.

Dicht het gat

Om tot de juiste actie te komen om je doelen te realiseren moet je ook goed kunnen bepalen hoe je er nu voor staat. Welk gat moet ik overbruggen om de strategie succesvol te ondersteunen? Dat is niet altijd eenvoudig, het is geen exacte wetenschap en bovendien gebeurt het niet zelden dat betrokken managers vooringenomen standpunten handhaven omdat ze simpelweg niet buiten hun eigen blikveld kunnen kijken.  Je moet sterk in je schoenen staan om alles waar je voor gewerkt hebt ter discussie te kunnen stellen.

Er zijn tal van methodes om het gat te bepalen. Een goed model waarbij je snel en handig in kaart brengt waar de zwakke plekken zitten is prettig.  Zo komt al snel aan het ligt waar de blinde vlekken en zwakke plekken van een bedrijf zitten. Zet dat af tegen strategisch doelstellingen en de contouren van een actieplan ontvouwen zich. Maar een knap modelchanging paradigms alleen brengt je echter nergens. Het is de kennis en expertise van mensen die de juiste interpretatie weten te geven en zo kunnen uitstippelen welke actie er nodig is.  

Alle hens aan dek

Het overtuigen en op 1 lijn brengen van alle stakeholders is een grote uitdaging. Maak een goed en duidelijk verhaal. Open deuren die tot dan toe gesloten bleven, geef nieuwe invalshoeken en neem betrokkenen mee in jouw gedachtegang. Niemand wil zich negatief laten verrassen, manage daarom de verwachtingen en bespreek eventueel eerst individueel wat er nodig is. Verplaats je in je doelgroep en spreek hun taal als je je plan ontvouwt. Een operationeel gedreven familiebedrijf zit niet te wachten op een complexe slideshow of een ingebonden boekwerk dat zonder Google translate niet te lezen is. Medewerkers die soms al jaren in het bedrijf actief zijn weten dit als geen ander, wie luistert er naar hen? Wie geeft hen het podium?

Balans?

no balance 1Terug naar de balans tussen mensen, processen en systemen. Met de juiste mensen aan boord vormen de processen zich haast vanzelf en kun je een goede selectie van hulpmiddelen maken. Uit kennis, drive, betrokkenheid en passie voor je vak ontstaan de beste ideeën. Laat de balans dus vooral doorslaan in het voordeel van je menselijk kapitaal, en houd processen en systemen aangesloten.

Sta je op het punt te investeren in nieuwe systemen of wil je je proces eens goed onder de loep nemen? Start dan bij je organisatie. Wie heb ik in huis? Welke competenties heb ik nodig? Hoe benut ik aanwezig talent maximaal? oh ja….nog even de stelling aangepast; Succesvolle strategie wordt gedragen door mensen.