No. 14: Lets innovate!

“ Stilstaan is achteruitgaan” zei mijn moeder vroeger al tegen mij. En zo is het! Blijvende vernieuwing is noodzakelijk om groei, continuïteit en winstgevendheid voor de toekomst zeker te stellen. Innovatie staat daarom op vrijwel elke commerciële agenda. De vernieuwde behoeften van de consument en de ruimte die concurrentie je laat geven de mogelijkheid om succesvol te vernieuwen. Het proces van vernieuwen wordt niet zelden geïnitieerd door nieuwe technologie en systemen.

Natuurlijk zal niet elke innovatie tot succes leiden, toch is er in veel gevallen meer tijd en geld mee gemoeid dan nodig. Ook wanneer het wel tot succes leidt.  In mijn ogen komt dat, los van het creatieve proces, door een paar eenvoudig te onderscheiden aspecten in het innovatieproces.

Definitie

Ik zie bij veel bedrijven een onduidelijke definitie van innovatie. Een complete nieuwe range van producten, een nieuwe productielijn, veranderde receptuur of samenstelling, een aanpassing in de verpakking? Tot op zekere hoogte allemaal innovatie, maar met zeer uiteenlopende karakters, wisselende impact op operations en zo mogelijk nog meer verschillende stakeholders. Het is zinvol om innovatie grofweg op te splitsen in vier types.

  1. Productinnovatie ; ontwerp, samenstelling, verpakking, dienst
  2. Technologische innovatie ; kapitaalgoederen, tooling, softwareinnovatie
  3. Organisatorische innovatie; randvoorwaardelijke processen, strategisch, tactisch, operationeel,
  4. Sociale innovatie: De wijze waarop een bedrijf bestuurd wordt en de mate waarin medewerkers invloed uitoefenen.

Verschillende vormen van innovatie lopen vaak door elkaar heen. In sommige gevallen versterken ze elkaar, in andere gevallen blokkeren ze elkaar. Herkent u de “sociale weerstand” bij de implementatie van een innovatief nieuw systeem?

Eigenaarschap

ownershipHet type innovatie is bepalend voor de organisatie er van. Naarmate het risico, de investering en de impact op de organisatie toeneemt vraagt dit om meer organisatie en structuur. Grote impact op operatie vraagt om een andere aanpak, ook als de innovatie zelf klein lijkt. Is innovatie 1 van de strategische pijlers, het fundament onder toekomstige groei? Wees dan niet te zuinig, organiseer je er op! Te vaak wordt innovatie beschouwd als kostenpost in plaats van een investering. Een gangbare verdeling van het budget is 20% op korte termijn productontwikkeling en 80% op strategische projecten. Pak strategische innovatie aan als bedrijfsbreed thema en beleg verantwoordelijkheid, benoemd vanuit rollen en functies. En andersom, houdt relatief kleine aanpassingen en mutaties ook in organisatie klein. Precies de reden waarom de definitie van innovatie nodig is. Wie doet wat, waar en wanneer ?

Enablers

Vanuit de supply chain bril gezien vind ik het noodzaak om je commerciële counterparts te challengen op zijn plannen. Makkelijk gezegd maar zo vaak een bron van irritatie en vertraging. Dat komt omdat de challenge te vaak gaat over het inhoudelijke idee. Dat is zijn vak! De supply chain moet zich opstellen als enabler. De supply chain plaveit de weg waarlangs het idee tot leven komt. De belangrijkste vraag die je samen moet beantwoorden is “Hoe dan wel?”  Dat betekent zoveel als uitdagen op haalbaarheid, op kostenefficiency, op productie doorlooptijden, op levercondities en zo meer. Dat is immers ook een vak. Het doel? Samen zorgen voor de kortst mogelijke doorlooptijd tegen de laagst mogelijke kosten, maximaal effect tegen minimale kosten. Benut een ieders talent en vertrouw op de kunde van de ander.  Wie is daar nu niet bij gebaat? En, oh ja, keep it simple!

KPI

kpiOp basis waarvan en op welke momenten besluit je tot Go of No-go? Wanneer ben je succesvol?  Een eenvoudige vraag die in praktijk maar zelden consequent beantwoord wordt door de stakeholders in een innovatie project. Stel van te voren duidelijk vast welk doel de innovatie dient. Kwantificeer wat je wil bereiken en volg dit op tijdens en vooral ook na het innovatieproces.  Denk aan je klanten, omzet, hoogte van kostenbesparing, budget etc.  Dreig je af te wijken, stuur op tijd bij en informeer je stakeholders. Plan-do-check-act.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *