No. 10; Glazen bol

“als we nou eens een goede voorspelling hadden”crystal ball

Inderdaad, een zeer nauwkeurige forecast zou de wereld een stuk eenvoudiger maken. Het probleem schuilt in de “als we nou..”. We zijn steeds beter in staat goed te voorspellen, maar laten we vooral niet wachten op de perfecte voorspelling.

Op hoog niveau sleutelt men aan modellen en methodieken om een nauwkeurige forecast te produceren. En er wordt vooruitgang geboekt, maar een zeer betrouwbare forecast blijft voor velen een moeilijk te halen doel. Hoe betrouwbaar de methode ook, er is geen enkele garantie. Zolang de glazen bol alleen in sprookjes voorkomt, is de perfecte forecast een illusie.

Een hoogleraar op dit vakgebied zei eens “er worden steeds nieuwe technieken en steeds slimmere rekenmethoden ontwikkeld, de rekenkracht blijft toenemen en we kunnen resultaten steeds beter visualiseren…het zou nooit moeten gaan om het voorspellen van de toekomst, maar over het voorbereiden op de toekomst”

Wat hij daarmee eigenlijk zegt is dat er altijd verschillen op zullen treden, en dat bedrijven juist daar dan ook mee om moeten leren gaan. De belangrijkste vraag is dan vooral: Hoe doe je dat?

Vanuit mijn ervaring zie ik daar de volgende handvaten:

  • Voor een groot deel komt het neer op het organiseren van een integraal S&OP proces. Sluit verwachtingen van sales aan op de operatie. Doe dat met rekenkracht en modellen, maar vooral ook met afstemming, gezond verstand en dialoog over de disciplines heen. Richt je organisatie en communicatie hier op in. Maak verbinding!
  • In vrijwel elk bedrijf wordt op verschillende plekken aan forecasting gedaan, zij het door verschillende brillen. Budgettering vanuit finance, verkoopverwachting vanuit sales, inkoop, logistiek etc. Breng de verschillende forecasts bij elkaar, vlak verschillen uit en werk vanuit één bedrijfsbrede forecast. Dit vergroot geloofwaardigheid, vertrouwen en creëert draagkracht. Ook hier geldt dat goede verbinding tussen de disciplines het verschil maakt.

” zekerheid ontleen je niet aan voorspelling maar aan samenwerking”

  • Werk met risicoprofielen. Met een afwijking van een artikel in de staart van het assortiment loop je wellicht minder risico dan bij een artikel dat tot je fast movers behoort. Dat is voor elk bedrijf anders, het gaat er vooral om dat er bewustzijn ontstaat dat niet alles even belangrijk gemaakt kan worden. Is je private label van onderscheidend belang? Koppel dan de juiste actie aan dit belang. Denk aan (veiligheids)voorraad in de keten, aanleverfrequentie, responsiviteit etc. Stem dit voortdurend af op omgevingsfactoren zoals promotions, seizoenseffecten of distributiegraad.
  • Werk met een scenarioplanning. Hou rekening met verschillende uitkomsten en stem van tevoren integraal af wie welke actie neemt in het geval van afwijkingen. Niet onbelangrijk; organiseer je op het ontwikkelen van voortschrijdend inzicht en de actie die je op basis van dit inzicht neemt. Als je gedurende de aanloop naar een promotie ontdekt dat er zich een “hoog-hoog” scenario ontwikkelt, zorg dan dat toeleveranciers, planners, magazijn, productie en verkopers zich klaarmaken voor de verwachte piek! Manage de verwachtingen.
  • Stel een integraal team op dat zowel op tactisch als operationeel niveau frequent een doorkijk maakt. Wat waren de verwachtingen? Wat is er gewijzigd? Wat is het effect daarvan op elk van de betrokken disciplines?

Voor elk van de handvaten grijp ik terug op de uitspraak van de hoogleraar; ‘ het zou nooit moeten gaan om het voorspellen van de toekomst, maar over het voorbereiden op de toekomst”

Are you prepared?

Bel metprepare

Martijn Mevissen 06-22044608

Marcel Herwegh 06-23343574

Alex van Wel 06-10837242

of mail naar info@getyessed.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *