FlowNova interim management in retail en supply chain

Een slimme supply chain is onlosmakelijk verbonden met commercieel strategische planning. Een slimme supply chain wordt goed afgestemd op belofte aan de klant, de ontwikkeling van verkoopkanalen, van assortiment en op het leveranciersportfolio. Fysieke infrastructuur, organisatieontwerp, kostenefficiënte ketenbrede processen en de juiste ICT zijn randvoorwaardelijk voor succesvolle uitvoering van de strategie.

FlowNova helpt om het commercieel plan van jouw organisatie te vertalen naar concrete supply chain oplossingen. FlowNova zorgt voor een passende organisatie, sluitende processen en goed gebruik van beschikbare systemen om de uitvoering tot een succes te brengen.

FlowNova interim management

"Als het fundament van uw organisatie aangepakt moet worden om de (commerciële) ambitie te dragen"

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • verbetering van operationele performance aan de hand van een eenduidig KPI framework
 • pragmatisch resultaatgericht projectmanagment
 • verandering van uw supply chain in het licht van het strategisch perspectief van uw organisatie
 • doorlichten van proces flows om ook in de toekomst efficient en effectief te blijven
 • beoordeling, selectie en contracteren van logistieke partners
 • begeleiding van een systeemimplementatie om techniek, proces en organisatie aan elkaar te verbinden
 • persoonlijke coaching en begeleiding van uw managers en medewerkers om de suppy chain capabilities te ontwikkelen

Areas of expertise:

 • Supply chain management;
  • operations
  • procesinrichting
  • organisatie ontwerp
  • dashboard / KPI development
  • resource / asset management
  • leveranciersmanagement
  • voorraadmanagement en forecasting
  • end-2-end planning
  • in- en outboundplanning
 • S&OP set up
 • Retail management & operations

Retail Business Insight

Van tot de verbeelding sprekende en abstracte vergezichten naar concrete actie voor vandaag de dag. Als je weet wat je bestemming is, is het een stuk eenvoudiger om vast te stellen wat je moet om dat te bereiken. FlowNova helpt om de bouwstenen op het strategisch fundament te benoemen en zorgt voor de juiste volgorde, het juiste verband en het cement tussen de stenen. FlowNova overziet de keten en maakt verbinding over de disciplines heen. 

 

Value Chain Management

Alles is relatief. Hoe creëren we maximale waarde? Wat is je referentie? Wat meet ik? Hoe interpreteer ik dat? Maar misschien nog wel belangrijker, zorg voor ketenoverstijgende processen en organisatie. FlowNova levert een actieve bijdrage aan het bepalen van een integrale sleutelprocessen en bijbehorende ketenoverstijgende Key Performance Indicators (KPI´s). Integraliteit is key, het resultaat groter is dan de som der delen! Bepaal de norm vanuit enerzijds de strategische planning en anderzijds relevante referenties.

 

Change Management

Om over de keten heen de juiste verbinding met bedrijfsstrategie te verkrijgen is het noodzakelijk om de actuele management capabilities onder de loep te nemen. De winnaars in de markt zijn in staat om het gedrag van hun medewerkers op alle niveaus te beïnvloeden. Zij doen dit door op elk niveau aan de behoeften van hun medewerkers te appelleren.  Zowel managers als medewerkers zullen zich steeds meer ontwikkelen in samen doen en delen van kennis en bezit.

Vernieuwing is de voedingsbodem voor ontwikkeling en persoonlijke groei

Neem contact op voor een interim oplossing

06-22044608.

martijn@flownova.nl

Martijn Mevissen

 

 

 

 

Beschikbaar voor een opdracht?

klik  hieronder